چرا روسانا

در یک نگاه کلی، موسسه روسانا مؤسسه ای که مسئولیت ثبت نام و اعزام دانشجو به کشوری چون روسیه و کشورهای زیر مجموعه را متقبل می گردد. این موسسه گزینه هایی را که ذیلا مندرج می گردد دارا بوده و توانایی درک این واقعیت اساسی را دارد که سرنوشت زندگی علمی یک دانشجو منوط به ارائه صحیح خدمات و تزریق اطلاعات واقعی و صادقانه از سوی موسسه مذبور به دانشجویان گرامی می باشد.

مواردی را که مسئولین مؤسسه اعزام کننده دانشجو روسانا برای تحصیل در روسیه دارا می‌باشد، به طور کلی به شرح زیر است:

  • بهره مندی از تجربیات حاصل از زندگی، کار و تحصیل در بطن جامعه ی کشور میزبان
  • برخورداری از ارتباط وسیع با دانشگاه های مطرح کشور میزبان
  • توانایی در ارزیابی صحیح کیفیت علمی دانشگاه های مذکور
  • دانستن بهترین شیوه های رفتاری و اخلاقی جهت برقراری ارتباط صحیح با اساتید و مسئولین دانشگاه های کشور میزبان
  • آشنایی با زندگی دانشجویی و نحوه ی صحیح زندگی در خوابگاه ها و میزان هزینه های زندگی دانشجویی در کشور میزبان
  • آشنایی کامل با ساختار اجتماعی قومی و ملی کشور میزبان
  • تسلط بر فرهنگ و زبان کشور میزبان؛