چرا روسانا

در یک نگاه کلی، موسسه روسانا مؤسسه ای که مسئولیت ثبت نام و اعزام دانشجو به کشوری چون روسیه و کشورهای زیر مجموعه را متقبل می گردد. این موسسه گزینه هایی را که ذیلا مندرج می گردد دارا بوده و توانایی درک این واقعیت اساسی را دارد که سرنوشت زندگی علمی یک دانشجو منوط به ارائه صحیح خدمات و تزریق اطلاعات واقعی و صادقانه از سوی موسسه مذبور به دانشجویان گرامی می باشد. مواردی را که مسئولین مؤسسه اعزام کننده دانشجو روسانا برای تحصیل پزشکی در روسیه  و   تحصیل دندانپزشکی در روسیه   دارا می‌باشد، به طور کلی به شرح زیر است:
  • بهره مندی از تجربیات حاصل از زندگی، کار و تحصیل در بطن جامعه ی کشور میزبان
  • برخورداری از ارتباط وسیع با دانشگاه های مطرح کشور میزبان
  • توانایی در ارزیابی صحیح کیفیت علمی دانشگاه های مذکور
  • دانستن بهترین شیوه های رفتاری و اخلاقی جهت برقراری ارتباط صحیح با اساتید و مسئولین دانشگاه های کشور میزبان
  • آشنایی با زندگی دانشجویی و نحوه ی صحیح زندگی در خوابگاه ها و میزان هزینه های زندگی دانشجویی در کشور میزبان
  • آشنایی کامل با ساختار اجتماعی قومی و ملی کشور میزبان
  • تسلط بر فرهنگ و زبان کشور میزبان؛