مدیریت و سوابق

مدیر عامل شرکت روسان آقای حمیدرضا متقی در شمار اولین دانشجویان ایرانیست که بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به روسیه رفته و تحصیلات خود را در رشته های ادبیات روسی و فیلولوژی به ترتیب در دانشگاه های پوشکین ، دوستی ملل و در انتها در دانشگاه سن پترزبورگ به انتها رسانیده و در بخشهای مختلف دپارتمنت علمی صنعتی سفارت ج.ا.ا. در مسکو به عنوان کارشناس و مترجم پروژه های مختلف دولتی ، انجام و ظیفه نموده است .

ایشان علاوه بر انجام وظیفه در پروژه های مختلف ،در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و علمی نیز فعالیتهای گسترده ای داشته که حاصل آن در مجموعه مقالات مربوطه ایشان انعکاس یافته است .