دانشگاهMADIمسکو

دانشگاه دولتي فني خودرو و ساخت و ساز جاده مسکو (مادي)
اين دانشگاه يکي ازبزرگترين مراکز آموزشي و علمي- پژوهشي در زمينه صنعت خودرو، حمل و نقل، ساخت و ساز جاده، پل و فرودگاه مي باشد.
اين دانشگاه در سال 1930 تاسيس شد و دانشجويان قادرند در 32 تخصص و 9 گرايش در مقطع کارشناسي تحصيل نمايند. اين دانشگاه با موسسات و دانشگاه هاي خارج از کشور فعالانه همکاري دارد و از بنيانگذاران انجمن بين المللي جاده و خودرو مي باشد که در ساختار آن 30 دانشگاه روسيه نيز حضور دارند.
وظايف دانشگاه به شرح زير مي باشد:
• آموزش پرسنل مجرب براي حمل و نقل جاده، ساخت و ساز فرودگاه، جاده و پل، صنعت و تجهيزات ساختماني، سيستم هاي کنترل خودکار در بخش حمل و نقل جاده
• سازمان دهي و هدايت پژوهش با هدف حل مشکلات اقتصاد
• آموزش کارکنان آموزش موسسات آموزشي
• آماده سازي پيش دانشگاهي از طريق مرکز آموزش خودرو و جاده مسکو
دانشکده ها
• دانشکده ماشين آلات جاده
• دانشکده حمل و نقل جاده
• دانشکده انرژي زيست محيطي
• دانشکده ساخت و ساز جاده
• دانشکده اقتصاد
• دانشکده مديريت
• دانشکده طراحي و مکانيک
• دانشکده علوم انساني
• دانشکده آموزش نظامي
• دانشکده آموزش پيش دانشگاهي
• دانشکده مقدماتي براي اتباع خارجي
• دانشکده غيرحضوري
اين دانشگاه در زمينه هاي آموزش عالي و کارشناسي ارشد موارد زير داراي همکاري بين المللي مي باشد:
1. آموزش پرسنل براي کشورهاي خارجي در گرايشات و فرم هاي آموزش؛
2. بازآموزی و توسعه حرفه ای معلمان و محققان، و همچنین تبادل معلمان؛
3. سازمان دهي و آموزش عملي دانشجويان خارجي در شرکت هاي پيشرو با توجه به تخصص آموزش؛
4. اجراي پروژه هاي تحقيقاتي بين المللي و قراردادها؛
5. سازمان دهي و انجام مبادلات علمي در زمينه ي حمل و نقل جاده، احداث جاده و ساير زمينه هاي مرتبط با علم و فن آوري در کشورهاي دور و نزديک؛
6. شرکت در سمپوزيوم بين المللي، کنفرانس ها و رويدادهاي مشابه؛
آموزش پيش از دانشگاه دانشجويان خارجي در دانشکده پيش دانشگاهي دانشجويان خارجي صورت مي پذيرد.
در طول سال بيش از 12000 دانشجوي خارجي در دانشکده آموزش مي بينند.
اين دانشگاه عضو انجمن بين المللي آموزش خودرو و جاده مي باشد و تمامي شرايط مورد نياز آموزش، ‌براي دانشجويان خارجي در آن فراهم آمده است.
اين دانشگاه داراي مرکز زبان روسي جهت آموزش به دانشجويان خارجي مي باشد.
برنامه آموزشي شامل دوره هاي زير مي باشد:
آموزش مهندسي،‌ مباني روان شناسي، ارتباطات کسب و کار،‌ زبان عمومي، آموزش فني،‌ فن آوري هاي پيشرفته يادگيري،‌ تدريس آزمايشگاه، زبان خارجي و ...
خوابگاه
خوابگاه مجهز به امکانات مورد نياز دانشجويان است، در هر بلوک 2 اتاق و در هر اتاق 2 نفر زندگي مي کند.