دانشگاه فدرال سیبری


مرکز آموزش بین الملل دانشگاه فدرال سیبری
اهداف:

- افزایش آگاهی راجع به این دانشگاه در خارج از کشور
- جذب اتباع خارجی جهت آموزش در این دانشگاه
فعالیت های اصلی:
- آموزش زبان روسی به عنوان زبان خارجی به اتباع خارجی
- دوره های آموزشی زبان روسی به عنوان زبان خارجی در اهداف تخصصی (سبک علمی، کاری)
شرایط آموزش:
آموزش در مرکز آموزش بین الملل به زبان روسی و بر اساس برنامه های آموزشی مطابق با اهداف و مدت آموزش ذکر شده درقرارداد صورت می پذیرد.
این مرکز امکانات آموزشی مورد نیاز و صوتی- تصویری را برای دانشجویان خارجی فراهم می آورد. همچنین آنها میتوانند از کتابخانه و کلاس های کامپیوتر بهره جویند.
دانشجوی خارجی موظف به شرکت در کلاس ها، اتمام برنامه های آموزشی، رعایت ضوابط اخلاقی این دانشگاه می باشند.
دانشکده ها:
دانشکده علوم انسانی
دانشکده مهندسی ساختمان
دانشکده معماری و طراحی
دانشکده نظامی
دانشکده معدن، زمین شناسی
دانشکده مهندسی فیزیک و رادیوالکترونیک
دانشکده هوافضا و فناوری اطلاعات
دانشکده ریاضیات
دانشکده نفت و گاز
دانشکده روان شناسی و جامعه شناسی
دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشکده تربیت بدنی، ورزش و جهانگردی
دانشکده زبان شناسی
دانشکده زیست شناسی و بیوتکنولوژی
دانشکده فلزات رنگی ومصالح
دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشکده پلی تکنیک
دانشکده حقوق
دانشکده علوم انسانی
کرسی ها و تخصص ها:
• کرسی فلسفه. تخصص های: فلسفه، انفورماتیک کاربردی
• کرسی تاریخ روسیه
• کرسی تاریخ ملل
• کرسی فناوری اطلاعات
• کرسی مطالعات فرهنگی
• کرسی هنر
• کرسی فعالیت های اجتماعی-فرهنگی
زمین شناسی

کرسی ها:
• زمین شناسی و روش های اکتشاف
• زمین شناسی، معدن شناسی و سنگ نگاری
• نقشه برداری معدن
• اکتشاف معادن
• ماشین آلات معدن
• مکانیک فنی
• مهندسی گرافیک
دانشکده هوافضا و فناوری اطلاعات
کرسی ها:
• سیستم های هوش مصنوعی
• علم کامپیوتر
• سیستم های اطلاعاتی
• ریاضیات کاربردی
• انفورماتیک
• اطلاعات زیست محیطی
• مکالمه زبان خارجه
دانشکده ریاضیات
کرسی ها:
• ریاضیات آنالیز و دیفرانسیل
• جبر و منطق ریاضی
• مدل ریاضی
• فناوری اطلاعات و محاسبات
تخصص های:
• ریاضیات
ریاضیات کاربردی و انفورماتیک
دانشکده نفت و گاز
کرسی های:
• ماشین آلات و تجهیزات صنعت نفت و گاز
• ماشین آلات حمل و نقل و بلند کردن
• زمین شناسی نفت و گاز
• ایمنی و آتش نشانی
دانشکده روان شناسی و جامعه شناسی
کرسی های:
• روان شناسی
• روان شناسی رشد
• سلامت روان
• آموزش اجتماعی
• آموزش فناوری اطلاعات
• جامعه شناسی
• گرافیک کامپیوتری
• فناوری اجتماعی
• هندسه
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کرسی های:
• اقتصاد و سازماندهی مجموعه شرکت های انرژی و حمل و نقل
• اقتصاد و مدیریت مجموعه شرکت های ساختمانی
• اقتصاد و مدیریت
• تئوری پایه اقتصاد
• بازاریابی
• مدیریت فناوری تولید
• اقتصاد و مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت پروژه
دانشکده نفت و گاز
کرسی های:
• ماشین آلات و تجهیزات صنعت نفت و گاز
• ماشین آلات حمل و نقل و بلند کردن
• زمین شناسی نفت و گاز
• ایمنی و آتش نشانی
دانشکده روان شناسی و جامعه شناسی
کرسی های:
• روان شناسی
• روان شناسی رشد
• سلامت روان
• آموزش اجتماعی
• آموزش فناوری اطلاعات
• جامعه شناسی
• گرافیک کامپیوتری
• فناوری اجتماعی
• هندسه
دانشکده مدیریت و اقتصاد
کرسی های:
• اقتصاد و سازمان دهی مجموعه شرکت های انرژی و حمل و نقل
• اقتصاد و مدیریت مجموعه شرکت های ساختمانی
• اقتصاد و مدیریت
• تئوری پایه اقتصاد
• بازاریابی
• مدیریت فناوری تولید
• اقتصاد و مدیریت فناوری اطلاعات
• مدیریت پروژه
دانشکده زبان شناسی
کرسی ها:
• روزنامه نگاری
• زبان شناسی عمومی
• زبان روسی
• ادبیات روسیه و ملل
• زبان شناسی و ارتباطات میان فرهنگی
• زبان های شرقی
• تئوری ترجمه
• زبان روسی به عنوان زبان خارجی
دانشکده زیست شناسی و بیوتکنولوژی
کرسی های:
• بیوفیزیک
• اکوسیستم های زمینی و آبزیان
• زیست شناسی پزشکی
• بیوتکنولوژی
دانشکده اقتصاد و مدیریت
کرسی های:
• حسابداری و آمار
• زبان خارجی رسمی
• اقتصاد صنعتی و اقتصاد کار
• روابط بین المللی اقتصاد
• پژوهش های آماری منطقه ای
• تئوری سیاسی- اجتماعی
• برنامه ریزی اقتصادی- اجتماعی
• مدیریت تولید
• سرمایه گذاری
• بیمه
• تئوری اقتصاد
• جنگلداری
• میکروبیولوژی
دانشکده پلی تکنیک
کرسی های:
• ایستگاه های الکتریکی و سیستم های انرژی الکتریکی
• برق
• مدیریت و استانداردسازی کیفیت
• هیدرولیک و هیدروپنوماتیک
• ریخته گری و پردازش فلز
• طراحی سیستم های مکانیکی
• دینامیک
• تئوری مکانیک
• طراحی و مکانیک تجربی ماشین آلات
• تکنولوژی ماشین سازی
• مهندسی بوم شناسی و ایمنی زندگی
• دینامیک سیالات
• ماشین آلات حمل و نقل
• حمل و نقل
دانشکده حقوق
کرسی های:
• تئوری دولت و قانون
• تاریخ دولت و قانون
• قانون بین الملل
• پزشکی قانونی
• حقوق مدنی
• قانون جنایی
• قانون کار
• قانون مالی و تجاری
• جرم شناسی
• وکالت
• قضاوت
• قانون امور خارجه