دانشگاه فدرال اورال


تاريخچه دانشگاه دولتي اورال:
اين دانشگاه به دستور نماينده لنين در 19 اکتبر سال 1920 ساخته شد. دانشگاه دولتي اورال اولين دانشگاه در تاريخ شوروي و چهاردهمين دانشگاه در کل تاريخ اين کشور است. امروزه دانشگاه اورال يکي از مهمترين ليدرها در امور علمي – تحقيقاتي به شمار مي آيد.
دانشکده ها:
دانشکده هنر و فرهنگ، دانشکده بيولوژي، دانشکده شيمي، دانشکده اقتصاد، دانشکده روابط بين الملل، دانشکده دروس عمومي ، دانشکده تاريخ، دانشکده مديريت و کارآفريني، دانشکده خبرنگاري، دانشکده رياضيات و مکانيک، دانشکده زبان شناسي، دانشکده فيزيک، دانشکده فلسفه، دانشکده علوم سياسي و جامعه شناسي، دانشکده روابط عمومي و تبليغات، دانشکده روان شناسي، دانشکده رياضي و علوم کامپيوتر، دانشکده علوم طبيعي، دانشکده علوم انساني و هنر.
ساختارهاي دانشگاه:
بخش هاي آموزشي، بخش هاي علمي- تحقيقاتي ، بخش هاي اداري، بخش اطلاعاتي و انتشارات، مراکز فرهنگي – تفريحي
بخش آموزشي:
تحصيلات تکميلي، تحصيلات عالي تخصصي، تحصيلات مقدماتي و متوسطه تخصصي
روابط بين الملل:

پذيرش اتباع خارجي در همه رشته هاي مقدماتي و تخصصي صورت ميپذيرد.
آموزش زبان روسي به دانشجويان خارجي در مرحله مقدماتي با هدف آماده سازي دانشجويان جهت تحصيل در رشته آتي آنها در دوره کارشناسي در دانشکده زبان شناسي (دانشکده زبان روسي براي دانشجويان خارجي)و ديگردانشکده هاي دانشگاه دولتي اورال صورت میپذیرد.
زمان تحصيل در اين دوره 2-1 سال ميباشد. در دوره مقدماتي دروس زير به دانشجويان ارائه ميشود: فنوتيک، شنيدن، خواندن، نوشتن، زبان محاوره و دستور زبان.
دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد در دانشکده زبان شناسي در تخصص هاي زير صورت ميپذيرد:
- در دوره کارشناسي: زبان روسي
- در دوره کارشناسي ارشد: زبان روسي به عنوان يک زبان خارجي.

دوره کارشناسي در دانشکده زبان شناسي بر اساس استاندارد دولتي 4 سال به طول مي انجامد (بعد از دوره مقدماتي) و دوره کارشناسي ارشد اين دانشکده 2 سال است. دانشجويان پس از گذراندن اين دوره ها مدرک دولتي رشته زبان شناسي را دريافت ميدارند. پس از گذراندن مرحله مقدماتي، آزموني از دانشجويان به عمل مي آيد و پذيرفته شدگان مجوز حضور در کلاس هاي درس را پيدا ميکنند.

طول مدت زمان تحصيل:
نيمسال اول: از سپتامبر تا ژانويه
نيمسال دوم: از فوريه تا ژوئن
کلاسهاي درس در کرسي زبان روسي از دوشنبه تا جمعه برگزار ميشود. هنگام تحصيل در دانشکده هاي اين دانشگاه، کلاس هاي زبان روسي بر اساس برنامه هاي دانشکده ها در رابطه زبان خارجي روسي، 6-4 ساعت در هفته برگزار میشود .
وضعيت سکونت و خوابگاه
خوابگاه هاي اين دانشگاه از چندين ساختمان تشکيل شده است. هر ساختمان شامل اتاق هايي جهت کار، استراحت و نمايش فيلم است. سالن هاي ورزشي نيز در اين خوابگاه ها مشغول فعاليت هستند. هر ساختمان خوابگاه دربردارنده يک اتاق شستشوبا جديدترين ماشين هاي لباسشويي، اتو و تخته اتو ميباشد. دانشگاه اتاق هاي دو تخته اي را جهت سکونت در اختيار متقاضيان قرار ميدهد. در خوابگاه امکاناتي جهت ورزش دانشجويان تدارک ديده شده است. سازمان انجمن دانشجويي سخنراني هاي متنوعي را ترتيب ميدهد.
برآورد هزينه ها جهت اقامت دراتاق دو تخته تقريبا 11 دلار در ماه ميباشد.
شهریه تحصیل در دانشگاه فدرال اورال به نام ب. ن. التسینا در سال تحصیلی 2012-2011
برای دانشجویان خارجی
مقطع کارشناسی( باکالاور)
انستیتو برق و قدرت
انستیتو شیمی و تکنولوژی
انستیتو تربیت بدنی و مدیریت اجتماعی
انستیتو متالوژی و مواد
انستیتو آموزش های ویژه
مدرسه آموزش عالی اقتصاد و مدیریت
دانشکده ساخت و ساز(معماری)
انستیتو مکانیک و ماشین سازی
انستیتو رادیوالکترونیک و تکنولوژی اطلاعات
مقطع کارشناسی ارشد پیوسته( اسپتسیالیست )
انستیتو برق و قدرت
انستیتو رادیوالکترونیک و تکنولوژی اطلاعات
مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ( مگیستراتورا )
انستیتو برق و قدرت
انستیتو شیمی و تکنولوژی
انستیتو آموزش های ویژه
انستیتو آموزش های ویژه
انستیتو رادیوالکترونیک و تکنولوژی اطلاعات