دانشگاه دولتی کازان


دانشگاه دولتی کازان
ساختار کلی:
در مجموعه علمی- آموزشی دانشگاه بخش های کتابخانه علمی، انستیتو های علمی- تحقیقاتی شیمی، ریاضیات و مکانیک، 7 موزه، باغ گیاه شناسی، 2 رصدخانه نجومی، مرکز فناوری اطلاعات، انتشارات، لابراتوار و مرکز چاپ، مجموعه ی فرهنگی- ورزشی، اردوگاه ورزشی و... وجود دارد.
بیش از 16000 دانشجو در 40 تخصص و 7 گرایش در حال تحصیل می باشند. 1137 نفر از جمله 208 پروفسور و دکتر، 585 دانشیار در دانشگاه حضور دارند.
گرایشات و تخصص ها
دانشکده زیست شناسی خاک
دارای تخصص های زیر می باشد:
• زیست شناسی
• جانورشناسی (مهره داران و بی مهرگان)
• گیاه شناسی
• فیزیولوژی (گیاهان و جانوران)
• ژنتیک
• بیوشیمی
• میکروبیولوژی
• خاک شناسی
دانشکده اکولوژی و جغرافیا
در تخصص های زیر می باشد:
• جغرافیا
• هواشناسی
• اکولوژی (روزانه)
• اطلاعات کاربردی در جغرافیا (روزانه)
• سرویس های اجتماعی- فرهنگی و جهانگردی (روزانه وغیرحضوری)
• هتلداری (کارشناسی)
• جهانگردی (کارشناسی)
دانشکده زمین شناسی
در تخصص های زیر می باشد:
• زمین شناسی
• زمین شناسی و ژئوشیمی سوخت های فسیلی
• ژئوفیزیک
دانشکده تاریخ
در تخصص های زیر می باشد:
• تاریخ
• موزه شناسی
دانشکده مکانیک و ریاضیات
درتخصص های زیر می باشد:
• ریاضیات
• مکانیک- کارشناسی و کارشناسی ارشد
دانشکده فیزیک
در تخصص های زیر می باشد:
• فیزیک
• نجوم
• رادیوفیزیک و الکترونیک (روزانه و شبانه)
دانشکده شیمی
دارای تخصص های زیر می باشد:
•شیمی(روزانه)
دانشکده حقوق
دارای تخصص های زیر می باشد:
•حقوق (روزانه، شبانه و غیرحضوری)
دانشکده ریاضیات محاسباتی و فناوری اطلاعات
دارای گرایشات:
• ریاضیات کاربردی و انفورماتیک (روزانه، شبانه)
• انفورماتیک کاربردی (روزانه)- کارشناسی و کارشناسی ارشد
• انفورماتیک پایه و فناوری اطلاعات (روزانه)- کارشناسی
• انفورماتیک تجاری (روزانه)- کارشناسی
دانشکده زبان شناسی
دارای تخصص های زیر می باشد:
• زبان شناسی
• زبان و ادبیات روسی
• زبان و ادبیات روسی در ارتباطات بین الملل (روزانه و غیرحضوری)
• زبان و ادبیات روسی، زبان شناسی کاربردی
• زبان و ادبیات انگلیسی
• زبان و ادبیات آلمانی (روزانه)
• زبان و ادبیات روسی. زبان روسی به عنوان زبان خارجی
• زبان و ادبیات اسپانیایی (روزانه)
کارشناسی ارشد دارای این گرایشات می باشد:
• ادبیات روسیه
• زبان روسی
• زبان شناسی تطبیقی
• زبان روسی به عنوان زبان خارجی
دانشکده زبان شناسی و تاریخ تاتار
دارای تخصص های زیر می باشد:
• زبان شناسی
• زبان و ادبیات تاتار (روزانه و غیرحضوری)
• زبان، ادبیات و تاریخ تاتار
• زبان و ادبیات تاتار، زبان انگلیسی
• زبان و ادبیات تاتار، زبان آلملنی
• زبان و ادبیات تاتار،نقد ادبی و ویرایش
• زبان و ادبیات تاتار، ترجمه (روزانه)
دانشکده روزنامه نگاری و جامعه شناسی
دارای تخصص های زیر می باشد:
• روزنامه نگاری- گروه های روسی و تاتار (روزانه و غیرحضوری)
• جامعه شناسی (روزانه)
• روزنامه نگاری بین المللی (روزانه)
دانشکده اقتصاد
دارای تخصص های زیر می باشد:
• تئوری اقتصاد
• مدیریت سازمان ها (روزانه و غیر حضوری)
دانشکده شرق شناسی
دارای تخصص های زیر می باشد:
• شرق شناسی، آفریقا ( زبان شرقی اصلی- ترکی)
• زبان شناسی
- زبان و ادبیات عرب،
زبان انگلیسی (روزانه)
- زبان و ادبیات چینی، زبان انگلیسی (روزانه)
- زبان و ادبیات ترکی، زبان انگلیسی (روزانه)
- زبان کره ای (روزانه)
- روابط بین الملل (روزانه)
دانشکده روان شناسی
دارای تخصص های زیر می باشد:
• روان شناسی (روزانه و غیرحضوری)
• امنیت زندگی (روزانه)
دانشکده فلسفه
دارای تخصص های زیر می باشد:
• فلسفه (روزانه)
• سیاست (روزانه و غیرحضوری)
دانشکده امور فرهنگی-اجتماعی
دانشکده موسیقی
دانشکده سینما و تلویزیون
دانشکده فرهنگ و هنر و طراحی
دانشکده تئاتر
کرسی تاریخ روسیه و جهان
کرسی ادبیات و ارتباطات میان فرهنگی
کرسی زبان های خارجی
کرسی تربیت بدنی و ورزش

فعالیت بین الملل

فعالیت بین الملل یکی از مهم ترین اولویت ها جهت گسترش و توسعه فعالیت های دانشگاه می باشد، هم چنین یکی از راه های ارتقای سطح علمی و دانش، ارتباط متقابل فرهنگی- اجتماعی با سازمان ها و موسسات آموزشی بین المللی محسوب می شود.
مهم ترین هدف این دانشگاه پرورش متخصصینی است که پاسخگوی نیازهای جهانی باشند.
بخش پذیرش و آموزش دانشجویان خارجی:
مدیریت روابط بین الملل دانشگاه کازان جهت پذیرش دانشجوی خارجی اقدامات زیر را انجام می دهد:
- فعالیت های تبلیغاتی جهت جذب دانشجویان خارجی
- ترتیب مراتب دادن دعوت و قرارداد برای آموزش اتباع خارجی
- تهیه مدارک آموزشی
- سازمان دهی برنامه های آموزشی کوتاه مدت
- پشتیبانی ویزا