دانشگاه دولتی کازان

ساختار کلی:

در مجموعه علمی- آموزشی دانشگاه بخش های کتابخانه علمی، انستیتو های علمی- تحقیقاتی شیمی، ریاضیات و مکانیک، 7 موزه، باغ گیاه شناسی، 2 رصدخانه نجومی، مرکز فناوری اطلاعات، انتشارات، لابراتوار و مرکز چاپ، مجموعه ی فرهنگی- ورزشی، اردوگاه ورزشی و... وجود دارد. با هزینه تحصیل در روسیه آشنا شوید. بیش از 16000 دانشجو در 40 تخصص و 7 گرایش در حال تحصیل می باشند. 1137 نفر از جمله 208 پروفسور و دکتر، 585 دانشیار در دانشگاه حضور دارند. با موسسه اعزام دانشجو به روسیه همراه باشید. گرایشات و تخصص ها

دانشکده زیست شناسی خاک

دارای تخصص های زیر می باشد: • زیست شناسی • جانورشناسی (مهره داران و بی مهرگان) • گیاه شناسی • فیزیولوژی (گیاهان و جانوران) • ژنتیک • بیوشیمی • میکروبیولوژی • خاک شناسی

دانشکده اکولوژی و جغرافیا

در تخصص های زیر می باشد: • جغرافیا • هواشناسی • اکولوژی (روزانه) • اطلاعات کاربردی در جغرافیا (روزانه) • سرویس های اجتماعی- فرهنگی و جهانگردی (روزانه وغیرحضوری) • هتلداری (کارشناسی) • جهانگردی (کارشناسی)  

دانشکده زمین شناسی

در تخصص های زیر می باشد: • زمین شناسی • زمین شناسی و ژئوشیمی سوخت های فسیلی • ژئوفیزیک  

دانشکده تاریخ

در تخصص های زیر می باشد: • تاریخ • موزه شناسی  

دانشکده مکانیک و ریاضیات

درتخصص های زیر می باشد: • ریاضیات • مکانیک- کارشناسی و کارشناسی ارشد  

دانشکده فیزیک

در تخصص های زیر می باشد: • فیزیک • نجوم • رادیوفیزیک و الکترونیک (روزانه و شبانه)  

دانشکده شیمی

دارای تخصص های زیر می باشد: •شیمی(روزانه)  

دانشکده حقوق

دارای تخصص های زیر می باشد: •حقوق (روزانه، شبانه و غیرحضوری) دانشکده ریاضیات محاسباتی و فناوری اطلاعات دارای گرایشات: • ریاضیات کاربردی و انفورماتیک (روزانه، شبانه) • انفورماتیک کاربردی (روزانه)- کارشناسی و کارشناسی ارشد • انفورماتیک پایه و فناوری اطلاعات (روزانه)- کارشناسی • انفورماتیک تجاری (روزانه)- کارشناسی  

دانشکده زبان شناسی

دارای تخصص های زیر می باشد: • زبان شناسی • زبان و ادبیات روسی • زبان و ادبیات روسی در ارتباطات بین الملل (روزانه و غیرحضوری) • زبان و ادبیات روسی، زبان شناسی کاربردی • زبان و ادبیات انگلیسی • زبان و ادبیات آلمانی (روزانه) • زبان و ادبیات روسی. زبان روسی به عنوان زبان خارجی • زبان و ادبیات اسپانیایی (روزانه) کارشناسی ارشد دارای این گرایشات می باشد: • ادبیات روسیه • زبان روسی • زبان شناسی تطبیقی • زبان روسی به عنوان زبان خارجی  

دانشکده زبان شناسی و تاریخ تاتار

دارای تخصص های زیر می باشد: • زبان شناسی • زبان و ادبیات تاتار (روزانه و غیرحضوری) • زبان، ادبیات و تاریخ تاتار • زبان و ادبیات تاتار، زبان انگلیسی • زبان و ادبیات تاتار، زبان آلملنی • زبان و ادبیات تاتار،نقد ادبی و ویرایش • زبان و ادبیات تاتار، ترجمه (روزانه)  

دانشکده روزنامه نگاری و جامعه شناسی

دارای تخصص های زیر می باشد: • روزنامه نگاری- گروه های روسی و تاتار (روزانه و غیرحضوری) • جامعه شناسی (روزانه) • روزنامه نگاری بین المللی (روزانه)  

دانشکده اقتصاد

دارای تخصص های زیر می باشد: • تئوری اقتصاد • مدیریت سازمان ها (روزانه و غیر حضوری)  

دانشکده شرق شناسی

دارای تخصص های زیر می باشد: • شرق شناسی، آفریقا ( زبان شرقی اصلی- ترکی) • زبان شناسی - زبان و ادبیات عرب، زبان انگلیسی (روزانه) - زبان و ادبیات چینی، زبان انگلیسی (روزانه) - زبان و ادبیات ترکی، زبان انگلیسی (روزانه) - زبان کره ای (روزانه) - روابط بین الملل (روزانه)  

دانشکده روان شناسی

دارای تخصص های زیر می باشد: • روان شناسی (روزانه و غیرحضوری) • امنیت زندگی (روزانه)  

دانشکده فلسفه

دارای تخصص های زیر می باشد: • فلسفه (روزانه) • سیاست (روزانه و غیرحضوری) دانشکده امور فرهنگی-اجتماعی دانشکده موسیقی دانشکده سینما و تلویزیون دانشکده فرهنگ و هنر و طراحی دانشکده تئاتر کرسی تاریخ روسیه و جهان کرسی ادبیات و ارتباطات میان فرهنگی کرسی زبان های خارجی کرسی تربیت بدنی و ورزش

فعالیت بین الملل

فعالیت بین الملل برای تحصیل پزشکی در روسیه یکی از مهم ترین اولویت ها جهت گسترش و توسعه فعالیت های دانشگاه می باشد، هم چنین یکی از راه های ارتقای سطح علمی و دانش، ارتباط متقابل فرهنگی- اجتماعی با سازمان ها و موسسات آموزشی بین المللی محسوب می شود. مهم ترین هدف این دانشگاه و تحصیل دندانپزشکی در روسیه پرورش متخصصینی است که پاسخگوی نیازهای جهانی باشند.  

بخش پذیرش و آموزش دانشجویان خارجی:

مدیریت روابط بین الملل دانشگاه کازان جهت پذیرش دانشجوی خارجی اقدامات زیر را انجام می دهد: - فعالیت های تبلیغاتی جهت جذب دانشجویان خارجی - ترتیب مراتب دادن دعوت و قرارداد برای آموزش اتباع خارجی - تهیه مدارک آموزشی - سازمان دهی برنامه های آموزشی کوتاه مدت - پشتیبانی ویزا