دانشگاه دولتي باشقيرستان


دانشگاه دولتي باشقيرستان
دانشگاه در سال 1957 تاسيس يافته است که قبل از اين عنوان دانشگاه دولتي تربيت معلم ک . آ تيميريازف نام داشت که خود قبل از اين عنوان دانشگاه آموزش و پرورش ملي نامگذاري شده بود.
در مقطع روزانه اين دانشگاه در 74 رشته بيش از 25000 دانشجو تحصيل مي کنند.دانشگاه شامل 15 دانشکده و 3 شعبه در شهر هاي سيباي، استارليتاماک و نفتکامسک می باشد.
در دانشگاه دوره هاي کارشناسي ارشد در 58 رشته و دوره دکتري در 23 رشته و تخصص داير مي باشد و نيز 13 شوراي دفاع از پايان نامه ها فعال مي باشد که از آن 10 شورا مختص دفاع پايان نامه هاي دکتري هستند.
اساتيد:
در دانشگاه بيش از 1000 استاد با تحصيلات عالي مشغول مي باشند که از ميان آنها 161 استاد داراي مدرک فوق دکتراي علوم ،477 استاد داراي مدرک دکتري ، 111 پروفسر و 283دانشيار می باشند.
دانشگاه دولتي باشقيرستان يکي از قديمي ترين موسسات آموزش عالي جمهوري باشقيرستان است که در سال هاي 1901 زماني که اولين موسسه آموزشي در باشقيرستان افتتاح شده بود ، ريشه دوانده است.در حال حاضر دانشگاه دولتي باشقيرستان بزرگترين مرکز تحصيلي، علمي و فرهنگي جمهوري باشقيرستان محسوب مي شود. دانشگاه داراي 145 گروه و بيش از 100 لابراتور آموزشي و علمي می باشد. از همه مهمتر آنکه طي 100 سال فعاليت اين دانشگاه ، بيش از 113 هزار متخصص را آماده کار کرده است. دانشگاه به طور فعال در ادغامات بين المللي در حوزه آموزشي و علمي شرکت مي کند . بيش از 30 قرارداد به امضا رسيده است بين دانشگاههاي کشور هاي ايالات متحده آمريکا، آلمان ، ترکيه‌، فرانسه، ايتاليا، مصر ، مجارستان ، ژاپن و چين و همچنين با سفارتخانه هاي ايران و مصر در مسکو ( براي آموزش زبان عربي و فارسي به معلمان و اساتيد).به کمک اين قراردادها ، در حال حاضر ، در دانشگاه هاي خارج 88 دانشجو و کارشناس ارشد باشقيرستان در حال تحصيل مي باشند.
دانشگاه باشقيرستان هميشه و در همه حوزه هاي علمي ، تحصيلي ، فرهنگي ، هنري و ورزشي از شهرت فراواني بهره مند بوده و اين سنت تنها با گذشت زمان مستحکم تر مي شود.هر نسل جديد دانشجويان و اساتيد چيز هاي جديد و نويني را وارد زندگي دانشگاه مي کنند و دائماً اسامي جديدي پديدار مي شوند که وجود آنها تاريخ دانشگاه را روز به روز غني تر مي کند. همين گونه نيز مي بايست باشد، چرا که براي هر دانشجو همکار دانشگاه دولتي باشقيرستان دوره حضور در دانشگاه دوره ي پر اهميتي از زندگي است.
دانشکده ها و موسسات:

رياضي و حسابداري
بيولوژي
دانشگاه حقوق
تاريخ
زبان و خبرگزاري باشقيرستان
روان شناسي
زبان هاي رماني و آلماني
فلسفه و جامعه شناسي
فيزيک و فني
زبان
مهندسي
شيمي
اقتصاد
روابط بين المللي:
بخش روابط بين المللي از سال 1989 در دانشگاه دولتي باشقيرستان فعال مي باشد. از وظايف اين بخش استقبال از دانشجويان و متخصصاني که از خارج به منظور تحصيل و علم مي آيند و نيز ارسال دانشجو و اساتيد به منظور ماموريت هاي شغلي از دانشگاه دولتي باشقيرستان به خارج از کشور.
در سال هاي اخير توجه بسياري به توسعه روابط تحصيلي و علمي با دانشگاههاي کشور هاي همسايه شده و قرارداد هاي همکاري با ازبکستان ، قزاقستان و قرقزستان به امضا رسيده است.
فعاليت هاي گروه روابط بين المللي دانشگاه باشقيرستان:
فعاليت هاي اين گروه در جهت دستيابي به سطوح بالاي جهاني ، توانايي رقابت در آموزش و تحقيقات و پژوهش هاي علمي در دانشگاه انجام مي شوند ، همچنين ادغام گسترده ي دانشگاه و سيستم آموزش عالي منطقه ايي و ايجاد همکاري بين المللي آکادميک ، توسعه سيستم موثر مديريت فعاليت ها و روابط بين المللي. سازماندهي و تامين برنامه هاي مختلف آموزش دانشجويان خارجي در دانشگاه دولتي باشقيرستان و شعب آن در چهارچوب توافقات دوجانبه و بر اساس قرار داد
شوراي علمي دانشگاه:
سازمان متشکل از نمايندگان منتخب است که مديريت کامل و رياست کلي دانشگاه را بر عهده دارد.اعضاي شورا را رئيس دانشگاه و معاون آن و طبق راي شورا ، روساي دانشکده ها مي باشد.ديگر اعضاي هيئت علمي را راي مخفي در کنفرانس دانشگاه انتخاب مي شوند. تعداد اعضا شورا مي بايست حداقل 50 نفر باشد.
کتابخانه دانشگاه دولتي باشقيرستان:
يکي از قديمي ترين کتابخانه هاي جمهوري باشقيرستان مي باشد.تاريخ گشايش آن به سال 1909 باز مي گردد ، زمان دانشگاه علمي آموزش و پرورش و سپس در سال 1929 به دانشگاه دولتي تربيت معلم باشقيرستان تبديل شد. ديگر در سال هاي دهه 30 کتابخانه دانشگاه دولتي تربيت معلم به عنوان بزرگترين کتابخانه دانشگاههاي جمهوري باشقيرستان شناخته شده بود و در خود 135000 اثر را جا کرده است. کتابخانه داراي 7 سالن مطالعه و 1 سالن مطالعات الکترونيکي مي باشد.