سن پترزبورگ

در کره زمين مشکل مي توان شهري پيدا کرد که از لحاظ زيبايي با سن پترزبورگ برابري کند، هر ساله ده ها هزار نفر توريست از کليه نقاط جهان برای بازديد بناهای معروف و گنجينه های مشهور به اين شهر مي آيند،. منظره موزون شهر که پوشکين آن را چنين مي ناميد، اثر فراموش نشدنی عجيبی به جا مي گذارد. نرده ها و طارم هاي فلزي پارک ها و خيابانها و ميدان ها و خيابان های ساحلی و کاخ ها از ويژگی های بارز سبک معماری سن پیترزبورگ است.

با اطمينان مي شود گفت در هيچ يک از شهرهای جهان اين همه ديوار و نرده ی آهنی شگفت انگيز و با ابهت وجود ندارد، پيچ و خم های سياه آن ها با منظره شهر اجين شده است. در اين شهر که روی چند جزيره مصب رود نوا ( NEVA ) ساخته شده است، حدود چهارصد پل و خيابان های ساحلي متعدد و بيش از 80 بولوار و 300 ميدان وباغ و پارک وجود دارد، اين جا روی پل ها 11 کيلومتر و در طول خيابان های ساحلی 5/53کيلومتر نرده ی آهنی نقش دار بسيار زيبا وجود دارد. بسياري از اين نرده ها فلزی توسط معماران برجسته ای که در کار شهرسازی اين شهر دست داشته طرح شده است. کليسای جامع کازانسکی به سال 1814 ساخته شده، نرده های قالبی اين معبد دارای طرح ويژه ای است همچنين نرده های آهنی موزه ی روس و معروف ترين ديوار نرده های شهر و ديوار باغ تابستانی که به دستور پتراول بنياد گذار شهر ساخته شده است، روی هم رفته در اين شهرنرده ها اثر هنری فوق العاده جالبی به حساب مي آيند که مي توان از ديدن نرده های آهنين هم لذت برد.در واقع اين شهر دومين شهر بزرگي است که بيش از سه ميليون جمعيت دارد؛ 2600 کتابخانه و متجاوز از 110 ميليون جلد کتاب ! در اين شهر 334 کاخ وخانه ی فرهنگ وجود دارد که بيش از 5000 گروه هنری در آن فعاليت مي کنند. هم چنين صاحب 80 سينماي ثابت و 67 موزه است.