دانشگاه فنی Mami

اين دانشگاه در سال 1865 تاسيس شد و در حال حاضر آموزش در آن به صورت حضوري، حضوري-غيرحضوري،‌ غير حضوري مي باشد.
دانشگاه به صورت قراردادي با بيش از 60 موسسه، کالج و ... همکاري دارد.
مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد داراي 29 تخصص و گرايش مي باشد. برنامه هاي آموزشي پس از دانشگاه در مقطع دکترا 23 و در مقطع فوق دکترا 6 تا مي باشد.
دانشگاه جهت رفاه حال دانشجويان خارجي 3 خوابگاه مجهز به کتابخانه،‌سالن هاي ورزشي، سالن غذاخوري، بوفه و محوطه اسکي در نظر گرفته است.
دانشکده ها
ماشين و تراکتور
اتوماسيون و مديريت
طراحي و فناوري
مکانيک و فناوري
اقتصاد
صنايع آلت و ابزار و نيروگاه ها
مهندسي و اقتصاد
ماشين سازي
کرسي ها
کرسي ابزار و ماشين آلات خودکار
کرسي اتوماسيون و فرايند کنترل
کرسي اتومبيل ها
کرسي موتورهاي اتومبيل و تراکتور
کرسي حسابداري
کرسي رياضيات پيشرفته
کرسي طراحي
کرسي زبان هاي خارجي
کرسي سيستم هاي اطلاعاتي و فناوري هاي راه دور
کرسي فناوري اطلاعات در اقتصاد
کرسي مديريت و بازاريابي
کرسي هندسه تشريحي و توصيفي و نقشه کشي
کرسي رياضيات کاربردي
کرسي زبان روسي
کرسي فيزيک
کرسي شيمي
کرسي تربيت بدني
کرسي فلسفه
کرسي اقتصاد
فعاليت بين الملل
فعاليت ها و همکاري هاي بين الملل براي هر دانشگاه يکي از مهم ترين فعاليت ها محسوب مي شود که تا حد زيادي نمايانگر سطح کيفي علمي و آموزشي دانشگاه مي باشد.
اهداف اصلي دانشگاه در زمينه فعاليت هاي بين الملل_ ارتقاي فعاليت هاي موثر از طريق تبادل اطلاعات و تجارب با ساير دانشگاه ها مي باشد.
وظايف دانشگاه به شرح زير است:
- برقراري ارتباط با ساير دانشگاه ها
- ايجاد امکانات تحصيلي براي دانشجويان
- بهبود مهارت هاي زبان خارجي
- آشنايي با دانشگاه هاي خارجي
- آشنايي با فرهنگ هاي خارجي و بيگانه و تاريخ ديگر ملل
- برگزاري پژوهش هاي علمي
- تبادل دانشجو جهت آموزش فراگير
- آموزش دانشجويان خارجي طبق قرارداد